Kopf_Fachleute_Niederländisch

Verantwoordelijke eigenaar volgens TDG §6
 

dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung

Gaußstraße 12
85757 Karlsfeld
Telefoon:   08131 - 38 41 0
Fax:   08131 - 38 41 41

laborpGIkzlanungWHEZ@heinevgEkamp.cAOomjClaborXKMoZplanuZ4Tlng@heCminekaFDHmp.dec0KA

Directeur:
Herr Dr. Christoph Heinekamp, Herr Hermann Zeltner
Kamer:
Kantongerecht München
Handelsregister:
HRB 124730
USt.ID.:
DE200149089

Auteur en Copyright homepage "dr.heinekamp labor- und institutsplanung gmbh"

dr.heinekamp labor- und institutsplanung gmbh - München Juli 2013 webmaster

Design & Vormgeving 

Anne Voigt - AnSchub.net

disclaimer inhoud homepage "dr.heinekamp labor- und institutsplanung gmbh"

De auteurs bieden geen garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens auteurs, die betrekking hebben op schade van materiele of ideële aard, die door het wel of niet gebruiken van de verstrekte informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt worden, zijn in beginsel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen aantoonbare opzettelijke of ernstige nalatigheid bewezen is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteurs behouden zich het recht voor, delen van de pagina’s oftewel het complete aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te stoppen.

Referenties en Links

Belangrijke noot met betrekking tot alle links op deze homepage: met de uitspraak van 12 mei 1998 – 312 O 85/98 – “Aansprakelijkheid voor links” heeft de rechtbank Hamburg besloten, dat de auteur door het toevoegen van een link de inhoud van de gelinkte pagina zo nodig medeverantwoordelijk is. Dit kan uitsluitend voorkomen worden, indien men uitdrukkelijk afstand van de Inhoud van de gelinkte pagina doet. “Hiermede nemen alle auteurs / bedieners en schrijvers afstand van alle inhoud van elke gelinkte pagina op deze homepage en verklaren, dat ze deze Inhoud niet aannemen. Deze verklaring is geldig voor alle, aan deze homepage toegevoegde links naar externe homepages.”

Auteursrecht

De auteurs trachten, in alle publicaties de auteursrechten van de genoemde grafieken en teksten te respecteren en zelf opgestelde grafieken en teksten of royalty-vrije grafieken, sounds en teksten te gebruiken. Indien er onverwachts op een pagina toch een ongemarkeerde, echter door een copyright van derden beschermde grafiek of een tekst gepubliceerd is, kon dat door de auteur niet achterhaald worden. In het geval van een dergelijke ongewilde schending van het auteursrecht, zullen de auteurs na kennisgeving, het betreffende stuk uit de publicatie verwijderen respectievelijk voorzien van de desbetreffende copyright markering. Het auteursrecht betreffende gepubliceerde, door de auteurs zelf opgemaakte publicaties ligt uitsluitend bij de auteurs. Het kopiëren, verspreiden of gebruiken van deze grafieken of teksten in digitale of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer geldt als een onderdeel van het internetaanbod, waaraan op deze pagina gerefereerd wordt. In zover delen of formuleringen van deze teksten niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige wetgeving, blijven de overige delen van het document met betrekking tot de inhoud en geldigheid onaangetast.